БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

28 Март 2012 г.

28 Март 2012 г.

Първата национална конференция на Българската асоциация „Корпоративна сигурност” (БАКС)
Въвеждане на професионални стандарти и добри практики в управлението и развитието на корпоративната сигурност в България. 
Под нестандартното мото „Практиката на теория” на 17.10.2012 г. в гр. София Българската асоциация Корпоративна сигурност  представи основните си цели за бъдещата си дейност.  В своята работа организацията ще има няколко основни фокуса, като основният ще е върху популяризиране и утвърждаване на професията на мениджърите по сигурността и внедряване на по-високи професионални и етични стандарти и в управлението на корпоративната сигурност в България. 
Събитието бе под патронажа на Вицепремиера и Министър на вътрешните работи на Република България г-н Цветан Цветанов. Форумът беше открит от Секретаря на Съвета за сигурност към Министерски съвет на Република България – г-н Георги Кръстев.
На мероприятието бяха представени презентации свързани с влиянието на корпоративната сигурност върху националната сигурност, противодействие на кибер престъпленията, препоръчителни действия при въоръжен грабеж, провеждане на тестове за проникване в системата за информационна сигурност. Засегнаха се горещи теми, свързани с професионалните стандарти в мениджмънта на сигурността и охраната, бяха споделени и редица добри практики и полезен опит. В резултат от дискутираните теми се офирмиха и обсъдиха следните идеи:

  • Сертифициране на мениджърите по сигурността на компании от критичната инфраструктура на   страната – банки, енергийни предприятия, телекомуникации;
  • Приемане на Закон за частна детективска дейност, с който да се определи и регулира дейността на частните детективски услуги;
  • Издаване на индивидуални и категоризирани лицензи на охранителите.

Конференцията предостави чудесна възможност за нови контакти и обмяна на професионален опит между експертите, работещи в сферата на корпоративната сигурност и представители на държавни институции за сигурност и обществен ред.
В събитието взеха участие мениджъри и експерти по сигурност, ръководители на водещи охранителни фирми, представители на държавни институции за сигурност и обществен ред, както и преподаватели от университети.

Българската асоциация „Корпоративна сигурност“ кани мениджъри и експерти по сигурността на първата си национална конференция – „Практиката на теория”.
Тук можете да се запознаете с програмата и темите на презентациите.

Сесиите ще обхванат актуални проблеми, които интересуват експертите по корпоративна сигурност.
Събитието ще се проведе на 17 октмври, 2012 от 09:00 до 15:00 ч.
Мястото е – Хотел Кемпински Зографски, зала „София“
Събитието е безплатно! Няма такси за регистрация или участие!
Моля да потвърдите Вашето участие до 20.09.2012 на:
Email: bacs2011@abv.bg
Телефон: +359 884 909 661

Share this post