БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

09 Ноември 2013 г.

09 Ноември 2013 г.

На 9 ноември 2013 г се проведе Общо събрание на Българската асоциация “Корпоративна сигурност”. Беше направен отчет на дейността на асоциацията за настоящата година, бяха приети оставките на досегашният  председател на  асоциацията г-н Бойко Митев и заместник председателя  ген. Калчо Таушанов. Проведе се избор на ново ръководство на асоциацията като общото събрание избра за председател досегашният заместник председател на БАКС Калин Антонов, както и нов състав на управителния съвет:

На 9 ноември 2013 г се проведе Общо събрание на Българската асоциация “Корпоративна сигурност”. Беше направен отчет на дейността на асоциацията за настоящата година, бяха приети оставките на досегашният  председател на  асоциацията г-н Бойко Митев и заместник председателя  ген. Калчо Таушанов. Проведе се избор на ново ръководство на асоциацията като общото събрание избра за председател досегашният заместник председател на БАКС Калин Антонов, както и нов състав на управителния съвет:

  • Пламен Софрониев – Заместник-председател на УС
  • Боян Караджов  – Заместник-председател на УС
  • Павлина Иванова  – Член на УС
  • Боян Михайлов – Член на УС

Share this post