БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

06  Март 2014 г.

06  Март 2014 г.

На 06.03.2014г. се проведе публична лекция на тема „Предизвикателства пред корпоративната сигурност” с участието на г-н Бойко Митев и г-н Пламен Софрониев, организирана от БАКС и УНСС . Лекцията се организира в рамките на подписаното споразумение за сътрудничество между БАКС и УНСС.

Share this post