БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

21  Май 2014 г.

21  Май 2014 г.

На 21 Май в София в Парк Хотел Витоша се проведе конференция организирана от Българска Асоциация „Корпоративна сигурност“. Конференцията беше открита от Председателя на УС на БАКС – г-н Калин Антонов. Темата на форума беше „Обучението по корпоративната сигурност в университетите в България – предизвикателства и перспективи“. На мероприятието се направи общ преглед и анализ на учебните програми по сигурност във ВУЗ-овете в България и си дискутира тяхната ефективност и приложимост в практиката. Гости и лектори на конференцията бяха представители на академичната общност от ВА „Г.С. Раковски“, УНСС, ВСУ „Черноризец Храбър“ и СВУБИТ. Направените презентации ясно показаха, че в България вече има традиции в обучението по корпоративна сигурност и интереса към програмите по сигурност е много силен.  На конференцията БАКС и представителите на ВУЗ-овете отново потвърдиха готовността и желанието си за сътрудничество при подготовката на бъдещите есперти по сигурност. Асоциацията се ангажира да предоставя гост-лектори от практиката по различни специализирани дисциплини, които да споделят реален опит от практиката със студентите. Конференция отново утвърждава БАКС като своеобразна платформа за споделяне на идеи и опит по линия на корпоративната сигурност между професионалния бранш и академичната общност в България.

Сесиите ще обхванат актуални проблеми на образованието по корпоративна сигурност в университетите в България.
Събитието ще се проведе на 21 Май, 2014 от 09:00 до 14:00 ч.
Мястото е – Парк Хотел Витоша, гр. София
Събитието е безплатно! Няма такси за регистрация или участие!
Моля да потвърдите Вашето участие до 16.05.2014 на:
Email: bacs2011@abv.bg или на номер: +359 884 909 661

Share this post