БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

25 до 28 Март 2015 г.

25 до 28 Март 2015 г.

Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ партньор на Security Expo 2015
 Професионално и ефективно управление на корпоративната сигурност, високи стандарти и последни технологични достижения – това са част от аспектите, които обединяват Българска Асоциация „Корпоративна сигурност“ и Security Expo. По време на специализираната изложба от 25 до 28 март 2015 г. в Интер Експо Център – София двете страни ще обединят потенциала си, за да предложат платформа за обмяна на професионален опит, знания и информация между професионалистите, работещи в сферата на корпоративната сигурност и държавната администрация, местните власти и неправителствения сектор.
Ежегодно специализираната изложба Security Expo представя пред специалисти и широка публика не само традиционните решения за сигурност като пожароизвестяване и пожарогасене, видеонаблюдение и охрана, но и възможности като контрол на достъп и биометрични данни, антитероризъм, видеопроследяване, периметрова защита, защита на критичната инфраструктура, аларми, IP мрежи, IT и комуникации, М2М услуги, приложения в областта на сигурността, криптиране, ръководство и управление на риска, безопасност на операциите, сигурност на архитектурата и дизайна, интелигентни сгради, специализирани превозни средства, лични предпазни средства, специално облекло, оборудване за работа на височина и много други.
По време на изложбата Българска Асоциация „Корпоративна сигурност“ ще запознае посетителите с дейността на сдружението. Презентации, водени от неговите експерти, ще дадат повече информация, както и ще предоставят възможност за множество делови контакти с професионалисти в бранша. Съвместното провеждане на Security Expo със специализираната изложба Българска Строителна Седмица , както и съпътстващата програма, предлагаща различни демонстрации, ще даде шанс за разширяване диапазона на дейност на специалистите в корпоративната защита. Като едно от най-добрите специализирани събития в региона, изложбата Security Expo няма да изневери на стила си и ще предложи на участници и гости тенденциите в областта на сигурността и безопасността.

Share this post