БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

22 и 26 Май 2015 г.

22 и 26 Май 2015 г.

През месец април Военна академия „Г. С. Раковски“ стартира новата магистърска специалност „Организация и управление на корпоративната сигурност“  към Факултет „Национална сигурност и отбрана“. Учебната програма беше идзготвена с активното участие и съдействие на Българска Асоциация „Корпоративна сигурност“, която осигури и безвъзмездно лектори за по-голямата част от учебните дисциплини. Освен теоритична част, лекторите от БАКС подготвиха и проведоха със студентите упражнения, чрез симулация на реални казуси в корпоративната сигурност. Модерният подход и нестандартната методиката на БАКС в обученията по управление на сигурността, беше възприета с изключителен интерес, както от студентите, така и от ръководния състав на Факултет „Сигурност и отбрана“ на Академията.

На 22 и 26 Май БАКС проведе еднодневни курсове по „Основи на корпоративната сигурност“ за студентите УНСС и офицерите на ВА. Лекторите и темите бяха следните: Пламен Софрониев – „Организация и управление на сигурността в международна логистична компания“, Огнян Тодоров – „Практическо приложение на информационната сигурност“; Здравко Леков – „Оценка на риска в личната охрана“ и Бойко Митев – „Изграждане и управление на служба за корпоративна сигурност“. И двата курса бяха организирани във връзка с изпълнението на основната цел на БАКС – да подпомага безкористно подготовката и обучението на бъдещите експерти по сигурността, чрез споделяне на успешен практически опит и знания в сферата на упрвлението на сигурността.

Share this post