БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

13 Март 2017 г.

13 Март 2017 г.

На 13 Май в град Априлци се проведе 4-ти практически семинар на БАКС. На мероприятието новият Управителен съвет запозна членовете на Сдружението за планираните задачи за 2017, както и направи отчет какво е свършено за периода от двата месеца от както е избран. Основне гост-лектор на семинара беше г-жа Велина Владимирова – мениджър във фирма за полиграфски изследвания „Асес“. Тя направи презентация на тема „Полиграфския метод при превенция на вътрешни заплахи“.

Share this post