БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

18 Maрт 2017 г.

18 Maрт 2017 г.

На 18 март 2017 г. се проведе Общо събрание на Българската асоциация “Корпоративна сигурност”. На мероприятието беше направен отчет на дейността на асоциацията за изминалата година, както и набелязване на основните приоритети за 2017 г. Поради изтичане на мандата на Управителния съвет, беше проведен избор на ново ръководство на Сдружението. Общото събрание избра единодушно за председател на БАКС г-н Бойко Митев. От своя страна той предложи заместник-председателите и членовете на новия Управителен съвет, който също бяха одобрени с пълно единодушие.

Новият състав на Управителния съвет на БАКС е:

  • Бойко Митев – Председател
  • Пламен Софрониев – Заместник-председател
  • Александър Йорданов  – Заместник-председател
  • Преслава Петкова  – Член на УС
  • Огнян Тодоров  – Член на УС

Share this post