БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

19 Октомври 2017 г.

19 Октомври 2017 г.

Българска асоциация „Корпоративна сигурност” организира конференция на тема Перспективи за публично – частно партньорство в сектор „Сигурност“ в България.

Българска асоциация „Корпоративна сигурност проведе 3-тата си национална конференция на тема „Перспективи за публично-частно партньорство в сектор „Сигурност“ в България“.
Престижното събитие беше открито от г-н Георги Кръстев – Секретар на Съвета за сигурност към Министерски съвет на РБългария.
Събитието беше уважено от над 50 експерти и ръководители от корпоративния и правителствения сектор за сигурност, както и представители на академичната общност и неправителствени организации.
Бяха споделени много идеи

Гост-лектори бяха:
      –  Илия Лингорски – председател на Европейския институт за стратегии и анализи
      –  Иван Господинов – старши мениджър Киберсигурност на Кока Кола
      –  Проф. Димитър Димитров – УНСС
      –  Проф. Венелин Георгиев – НБУ
      –  Полк. доц. Иван Панчев – Военна Академия „Г.С.Раковски“

Българска асоциация „Корпоративна сигурност” организира конференция на тема Перспективи за публично – частно партньорство в сектор „Сигурност“ в България.

Събитието ще се проведе на 19 Октомври 2017г. от 09:00 до 13:00 ч.
Мястото е – Хотел Хилтън, гр. София
Събитието е безплатно! Няма такси за регистрация или участие!

Share this post