БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

15 Декември 2017 г​.

На 15 Декември Българска Асоциация „Корпоративна сигурност“ сключи споразумение за сътрудничество с Варненски Свободен Университет „Черноризец Храбър“.
Домакин на тържественото събитие беше деканът на Юридическия факултет на ВСУ проф. д-р Петър Христов.
Документът беше подписан от Зам. ректора на ВСУ проф. д-р Павел Павлов и председателя на УС на БАКС Бойко Митев.
Споразумението е израз на желанието и готовността на БАКС да подпомага и съдейства на катедра „Сигурност и безопасност“ при подготовка, реализация и развитие на учебни програми и проекти по линия на сигурността. Варненския Свободен Университет е третия университет, след Военна Академия и УНСС, с който БАКС работи по развитие на учебните програми за корпоративна сигурност. 

Share this post