БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

5 Октомври 2018 г​.

5 Октомври 2018 г​.

БАКС изготви концепция за наредба за училищна сигурност и я предложи официално на вниманието на държавните институции за мнение и евентуална реализация.
Идеята на БАКС е в съответствие с основните цели на сдружението да промотира инициативи свързани с развитието на сектор „Сигурност“ в България.

Share this post