БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

26 Октомври 2018 г​.

26 Октомври 2018 г​.

Във връзка с предложената концепция за изготвяне на Наредба за училищна сигурност, БАКС получи писмо-становище от Министъра на вътрешните работи – г-н Младен Маринов.
Според отговора на МВР, такава специална наредба не е необходима, тъй като защитата на училищата е регламентирана в Закона за противодействие на тероризма и прилежащата наредба към него.
БАКС приема с уважение изразеното становище, но ще продължи да настоява за изработване на специална наредба, която да регламентира минимални и конкретни стандарти за сигурност на училищата и детските градини, тъй като такива не са описани нито в Закона за противодействие на тероризма, нито и в наредбата към него. 

Share this post