БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

ЗА НАС

Кои сме ние

Ние сме съмишленици, които се стремим да направим професията на експерта по корпоративна сигурност престижна и значима. Убедени сме, че частният бизнес в България има нужда от въвеждането на по-високи стандарти и по-ефективни правила за организация и управление на сигурността.  Ние вярваме в каузата, че професионалното управление на корпоративната сигурност дава съществен и решаващ принос за националната сигурност на Република България. За тази цел учредихме Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ (БАКС), в която да могат да членуват експерти, които работят и/или са работили в тази област.

Цели на сдружението

Нашите основни цели са да създадем високи професионални стандарти и добри практики в управлението и развитието на корпоративната сигурност в България, както и да съдействаме за популяризирането и утвърждаването на положителния имидж на професията на служителите по сигурността в частния бизнес. Ще се стремим да бъдем своеобразна платформа за обмяна на професионален опит, знания и информация между професионалистите, работещи в сферата на корпоративната сигурност и държавната администрация, местните власти и неправителствения сектор.

Учредители

Учредителите на сдружението са доказани професионалисти в сигурността на всички стратегически бизнес направления – банки, застраховане, транспорт, търговия, енергетика, комуникации:

 • Александър Йорданов
 • Бойко Митев
 • Боян Караджов
 • Васил Стоянов
 • Евгени Пелитев
 • Калин Антонов
 • Калчо Таушанов
 • Огнян Тодоров
 • Павел Масов
 • Пламен Узунов
 • Пламен Софрониев
 • Стефан Стефанов

Бизнес направления

Ние организирахме дейността на БАКС съобразно различни сектори в икономиката. Структурата ни е обособена в четири направления, за да развиваме концепции, политики и стандарти за сигурност във всеки аспект на бизнеса в България. Така даваме отлична възможност на всеки член на БАКС да участва в работата на Сдружението съобразно своята експертиза и най-ефективно да използва своите професионални знания и опит за реализиране на основните цели на Асоциацията.

Направление Банкова и застрахователна дейност
Ръководител на направлението – Павел Масов

Направление Енергетика, търговия и туризъм
Ръководител на направлението – Станимир Минчев

Направление Комуникации и транспорт
Ръководител на направлението – Евгени Пелитев

Направление Информационна сигурност и ИТ
Ръководител на направлението – Огнян Тодоров