БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

ТЕКСТ
НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ФИРМИ ЗА ТЪРГОВСКА СИГУРНОСТ И ОХРАНА (НАФТСО)

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА ЛИЦАТА И СДРУЖЕНИЯТА, ИЗВЪРШВАЩИ ЧАСТНА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ (НАЛСИЧОД)
EUROPEAN CORPORATE SECURITY ASSOCIATION (ECSA)
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО (УНСС)
SECURITY.BG
ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ”
ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“