БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Д-р Бойко Митев – председател на Управителния съвет на БАКС
Бойко Митев е учредител и първи председател на Българска асоциация „Копоративна сигурност“ от 2010 г. Той работи в сферата на сигурността повече от 22 години, като в своята дългогодишна практика, г-н Митев е изграждал и ръководил успешно структурите и екипите за сигурност и охрана на големи международни компании в сферата на телекомуникациите, банковото дело, енергетиката и информационните технологии.  От 2011 г. г-н Митев ръководи екипа за сигурност в Европа, Африка и Близкия изток на един от най-големите технологични компании в света. От 2015 г. Бойко Митев е доктор по организация и управление на националната сигурност от УНИБИТ, а през 2016 г. специализира в САЩ управление на националната и международната сигурност в Харвард Кенеди Скуул (Harvard Kennedy School). От 2015 година д-р Митев е лектор във Военна Академия „Г.С. Раковски“, УНСС и ВСУ „Черноризец Храбър“, където преподава pro bono publico дисциплини свързани с управлението и лидерството в сигурността.

Д-р Пламен Софрониев – Заместник-председател на Управителния съвет на БАКС
Пламен Софрониев работи като мениджър по сигурността в една от водещите международни компании за експресни куриерски услуги и логистика. Образование в сферата на сигурността придобива в НБУ, където през 2015 г. защитава докторат по стратегии и политики на сигурността в същия университет. Професионалния си опит придобива в частни структури за сигурност от 2007 г., като през годините е заемал различни ръководни длъжности в компании, предоставящи услуги за сигурност и транспорт. Учредител и заместник-председател на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ (БАКС). От 2012 г да 2022 д-р Софрониев е мениджър по сигурността на световен лидер в сферата на спедицията и транспорта, а от 2023 е старши мениджър в същата компания отговарящ за съответствието и защитата на търговските операции в Европа. От 2015 година д-р Софрониев е лектор във Военна Академия „Г.С. Раковски“ и ВСУ „Черноризец Храбър“, където преподава pro bono publico дисциплини по управление на сигурността.

Александър Йорданов – Заместник-председател на Управителния съвет на БАКС
Г-н Александър Йорданов притежава богат експертен и управленски опит в сферата на корпоративната сигурност. Той започва кариерата си през 2003 година в банковия сектор по линия на сигурността на касовите операции. От 2010 година г-н Йорданов изгражда, развива и управлява успешно структурите и екипите за сигурност на три от водещите банки в България. Александър Йорданов е учредител на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ и член на Сдружението от 2010 г. Г-н Йорданов има магистърска степен по икономика на сигурността и отбраната от УНСС.

Димитър Димитров – член на Управителния съвет на БАКС   
Г-н Димитър Димитров е с над 20 годишен опит в сферата на корпоративната сигурност. Той започва професионалната си кариера в частни структури за сигурност, а от 2006г. професионалният му път е свързан с подобряването на сигурността в Банковия сектор. През последните 15 години заема различни експертни и ръководни постове свързани със сигурността на някои от международно представените банки в България. В периода от 2016 г. до 2019 г. отговаря за сигурността на една от големите търговски банки в България. В периода от 2019 г. до 2021 г. успешно реализира сливането по линия на сигурността между две от големите банки в България. Към настоящия момент Димитър Димитров отговаря за сигурността на клоновата мрежа на най-голямата банка в България.
Димитър Димитров е съмишленик и един от първите членове на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“, той е магистър по „Бизнес икономика“ – ПУ „Паисий Хилендарски“ и магистър по „Организация и управление на корпоративната сигурност“ – ВА „Г. С. Раковски“

Огнян Тодоров – член на Управителния съвет на БАКС   
Г-н Огнян Тодоров е с над 20 годишен стаж в сферата на сигурността, като повече от 12 години е с успешна кариера в корпоративната сигурност. В своята богата практика г-н Тодоров е участвал в изграждането, организацията и управлението на структурите за сигурност на едни от най-големите банкови институции в България. Огнян Тодоров е един от водещите експерти по информационна сигурност в България. Той е един от учредителите на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ и член на Сдружението от 2010 г. От 2016 г.  е ръководител на информационната сигурност на водеща компания в сферата на платежните услуги.