БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Бойко Митев – председател на Управителния съвет на БАКС
Бойко Митев работи в сферата на сигурността повече от 19 години, като в своята дългогодишна практика г-н Митев е изграждал и ръководил успешно структурите за сигурност на големи международни компании в сферата на телекомуникациите, банковото дело, енергетиката и информационните технологии. От 2011 г до 2019. г-н Митев ръководи сигурността в Европа, Израел и Русия на една от най-големите технологични компании в света. Към момента г-н Митев е собственик и управител на консултантска компания за сигурност. Той е учредител и е първи председател на Българска асоцияция „Копоративна сигурност“. От 2015 г. Бойко Митев е доктор по организация и управление на националната сигурност от УНИБИТ, а през 2016 г. специализира стратегическо управление на националната и международна сигурност в Харвард (Harvard Kennedy School).

Пламен Софрониев – Заместник-председател на Управителния съвет на БАКС
Д-р Пламен Софрониев работи като мениджър по сигурността в една от водещите международни компании за експресни куриерски услуги и логистика. Образование в сферата на сигурността придобива в НБУ, където през 2015 г. защитава докторат по стратегии и политики на сигурността в същия университет. Професионалния си опит придобива в частни структури за сигурност от 2007 г., като през годините е заемал различни ръководни длъжности в компании, предоставящи услуги за сигурност и транспорт. Учредител и заместник-председател на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ (БАКС). От 2012 г. д-р Софрониев е мениджър по сигурността на световен лидер в сферата на спедицията и транспорта.

Александър Йорданов – Заместник-председател на Управителния съвет на БАКС
Г-н Александър Йорданов притежава богат експертен и управленски опит в сферата на корпоративната сигурност. Той започва кариерата си през 2003 година в банковия сектор. От 2014 година е ръководител на сигурността на една от най-големите търговски банки в България, като преди това от 2010 г.  до 2014 г. отново е управлявал отдел за сигурността на друга водеща банка. Александър Йорданов е един от учредителите на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ и член на Сдружението от 2010 г. Г-н Йорданов е магистър по икономика на сигурността и отбраната.

Димитър Димитров – член на Управителния съвет на БАКС   
Г-н Димитър Димитров е с над 20 годишен опит в сферата на корпоративната сигурност. Той започва професионалната си кариера в частни структури за сигурност, а от 2006г. професионалният му път е свързан с подобряването на сигурността в Банковия сектор. През последните 15 години заема различни експертни и ръководни постове свързани със сигурността на някои от международно представените банки в България. В периода от 2016 г. до 2019 г. отговаря за сигурността на една от големите търговски банки в България. В периода от 2019 г. до 2021 г. успешно реализира сливането по линия на сигурността между две от големите банки в България. Към настоящия момент Димитър Димитров отговаря за сигурността на клоновата мрежа на най-голямата банка в България.
Димитър Димитров е съмишленик и един от първите членове на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“, той е магистър по „Бизнес икономика“ – ПУ „Паисий Хилендарски“ и магистър по „Организация и управление на корпоративната сигурност“ – ВА „Г. С. Раковски“

Огнян Тодоров – член на Управителния съвет на БАКС   
Г-н Огнян Тодоров е с над 20 годишен стаж в сферата на сигурността, като повече от 12 години е с успешна кариера в корпоративната сигурност. В своята богата практика г-н Тодоров е участвал в изграждането, организацията и управлението на структурите за сигурност на едни от най-големите банкови институции в България. Огнян Тодоров е един от водещите експерти по информационна сигурност в България. Той е един от учредителите на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ и член на Сдружението от 2010 г. От 2016 г.  е ръководител на информационната сигурност на водеща компания в сферата на платежните услуги.