БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

03 Декември 2011 г.

03 Декември 2011 г.

На 03.12.2011 г. се проведе годишното заседание на общото събрание на Българската асоциация „корпоративна сигурност“. Беше направен отчет на дейността на асоциацията от създаването и до момента. Бяха обсъдени и приети направените от членовете предложения за развитието на дейността на асоциацията през 2012 година.

Share this post