БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

28 Март 2013 г.

28 Март 2013 г.

На 09.12.2012г. се проведе годишното заседание на общото събрание на Българската асоциация „корпоративна сигурност“. Беше направен отчет на дейността на асоциацията за настоящата година. Беше направен избор на ръководство на асоциацията. Бяха обсъдени и приети направените от членовете предложения за дейността на асоциацията през 2013 година.

Share this post