БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

20 Май 2013 г.

20 Май 2013 г.

Интервю – Сигурността е имунната система на една организация
​Цялото интервю може да прочетете ТУК.

БАКС постигна сериозен успех в утвържадаването си като професионален фактор в сферата на корпоративната сигурност.
На 28.03.2013 г. нашето сдружение подписа споразумение за сътрудничество и консултации с Военна академия „Г.С. Раковски”.
От следващата учебна година /2013/2014/ академията стартира магистърска програма по „Организация и управление на корпоративната сигурност”.
Ръководството на ВА ще разчита на БАКС за съдействие в изработването на учебната програма и консултации по линия на съдържанието на лекционните курсове, както и сътрудничество за осигуряването на доказали се специалисти /членове на БАКС/, които ще бъдат лектори в определени, специални дисциплини.
Освен това БАКС ще консултира и участва в провеждането от академията на 10 дневни курсове по корпоритавна сигурност, като завършилите успешно курса, ще получават сертификат издаван съвместно от БАКС и Военна академия „Г.С. Раковски”.
Поканата за сътрудничество и консултации от тази престижна учебна институция е истинско и формално признание, че Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ притежава сериозен професионален ресурс по мениджмънт на сигурността в България.

Share this post