БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

18 Септември 2014 г.

18 Септември 2014 г.

Бълга​рска асоциация „Корпоративна сигурност“ бе поканена да участва в обсъждането на проект на Национална стратегия по киберсигурност на България. Поканата беше отправена от Международната академия за обучението по киберразследвания.  По време на дискусиите Сдружението бе представено от Павлина Иванова – члена на УС на БАКС и експерт по информационна сигурност. След проведената среща, експертите по информационна сигурност на БАКС, подготвиха и изпратиха становище и препоръки към проекта за системата за ранно реагиране и превенция при киберинциденти. Участието в този проект е поредното признание за експертния потенциал на БАКС и желанието на Сдружението да съдейства за повишаване на нивото на сигурност в страната.

Share this post