БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

15 Март 2018 г​.

На 15 март Пламен Софрониев и Бойко Митев бяха гост-лектори на студенти в трети курс, специалност „Защита на националната сигурност/Профил: Организация и управление на националната сигурност“ от съвместна бакалавърска програма между ВСУ „Черноризец Храбър“ и УНИБИТ. Мероприятието е част от активното сътрудничеството между БАКС и академичната общност за подпомагане на развитието на образованието в сектор „Сигурност“ в България.

Share this post