БАКС

Българска Асоциация Корпоративна Сигурност

7 и 8 Юни 2018 г​.

7 и 8 Юни 2018 г​.

На 7 и 8 Юни по покана на Варненския Свободен Университет, БАКС проведе двудневен майсторски клас по „Управление на сигурността“. Мероприятието е резултат от съвместните усилия и сътрудничество между Асоциацията и катедра „Сигурност и безопасност“ на ВСУ. В майсторския клас участваха 45 души – студенти и преподатели от ВСУ, представители на МВР, ДАНС, общинска администрация и бизнеса. Обучението беше комбинация от теория и практически занятия с акценти върху изграждане и управление на структури за сигурност; управление при кризи и извънредни ситуации; подготовка и провеждане на одити по сигурността; разузнаване чрез открити източници; подбор и обучение на персонала в сектор сигурност. Участниците в обучението получиха сертификати за придобити знания по управление на сигурността. Със стартирането на този тип майсторски класове, БАКС още по-силно затвърждава репутацията си на сдружение, което с експертния си потенциал и ентусиазъм pro-bonoсъдейства за развитието на образованието и подготовката на сектор Сигурност в България.

Share this post