Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ (БАКС)

ЗА НАС

Кои сме ние

Ние сме съмишленици, които се стремим да направим професията на експерта по корпоративна сигурност престижна и значима. Убедени сме, че частният бизнес в България има нужда от въвеждането на по-високи стандарти и по-ефективни правила за организация и управление на сигурността.  Ние вярваме в каузата, че професионалното управление на корпоративната сигурност дава съществен и решаващ принос за националната сигурност на Република България. За тази цел учредихме Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ (БАКС), в която да могат да членуват експерти, които работят и/или са работили в тази област.

Цели на сдружението

Нашите основни цели са да създадем високи професионални стандарти и добри практики в управлението и развитието на корпоративната сигурност в България, както и да съдействаме за популяризирането и утвърждаването на положителния имидж на професията на служителите по сигурността в частния бизнес. Ще се стремим да бъдем своеобразна платформа за обмяна на професионален опит, знания и информация между професионалистите, работещи в сферата на корпоративната сигурност и държавната администрация, местните власти и неправителствения сектор.

Учредители

Учредителите на сдружението са доказани професионалисти в сигурността на всички стратегически бизнес направления – банки, застраховане, транспорт, търговия, енергетика, комуникации.

Бизнес направления

Ние организирахме дейността на БАКС съобразно различни сектори в икономиката. Структурата ни е обособена в четири направления, за да развиваме концепции, политики и стандарти за сигурност във всеки аспект на бизнеса в България. Така даваме отлична възможност на всеки член на БАКС да участва в работата на Сдружението съобразно своята експертиза и най-ефективно да използва своите професионални знания и опит за реализиране на основните цели на Асоциацията.

Направление Банкова и застрахователна дейност
Ръководител на направлението – Павел Масов

Направление Енергетика, търговия и туризъм
Ръководител на направлението – Станимир Минчев

Направление Комуникации и транспорт
Ръководител на направлението – Евгени Пелитев

Направление Информационна сигурност и ИТ
Ръководител на направлението – Огнян Тодоров

Управителен съвет на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ (БАКС)

Нашите членове на Управителния Съвет съчетават професионализъм, иновации и страст към киберсигурността, обединявайки се, за да ръководят БАКС към постигане на визията за по-сигурно кибер пространство.

Д-р Бойко Митев

Председател на Управителния съвет на БАКС

Бойко Митев е учредител и първи председател на Българска асоциация „Копоративна сигурност“ от 2010 г. Той работи в сферата на сигурността повече от 22 години, като в своята дългогодишна практика, г-н Митев е изграждал и ръководил успешно структурите и екипите за сигурност и охрана на големи международни компании в сферата на телекомуникациите, банковото дело, енергетиката и информационните технологии.  От 2011 г. г-н Митев ръководи екипа за сигурност в Европа, Африка и Близкия изток на един от най-големите технологични компании в света. От 2015 г. Бойко Митев е доктор по организация и управление на националната сигурност от УНИБИТ, а през 2016 г. специализира в САЩ управление на националната и международната сигурност в Харвард Кенеди Скуул (Harvard Kennedy School). От 2015 година д-р Митев е лектор във Военна Академия „Г.С. Раковски“, УНСС и ВСУ „Черноризец Храбър“, където преподава pro bono publico дисциплини свързани с управлението и лидерството в сигурността.

Д-р Пламен Софрониев

Заместник-председател на Управителния съвет на БАКС

Д-р Пламен Софрониев работи като мениджър по сигурността в една от водещите международни компании за експресни куриерски услуги и логистика. Образование в сферата на сигурността придобива в НБУ, където през 2015 г. защитава докторат по стратегии и политики на сигурността в същия университет. Професионалния си опит придобива в частни структури за сигурност от 2007 г., като през годините е заемал различни ръководни длъжности в компании, предоставящи услуги за сигурност и транспорт. Учредител и заместник-председател на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ (БАКС). От 2012 г. д-р Софрониев е мениджър по сигурността на световен лидер в сферата на спедицията и транспорта.

Александър Йорданов

Заместник-председател на Управителния съвет на БАКС

Г-н Александър Йорданов притежава богат експертен и управленски опит в сферата на корпоративната сигурност. Той започва кариерата си през 2003 година в банковия сектор. От 2014 година е ръководител на сигурността на една от най-големите търговски банки в България, като преди това от 2010 г.  до 2014 г. отново е управлявал отдел за сигурността на друга водеща банка. Александър Йорданов е един от учредителите на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ и член на Сдружението от 2010 г. Г-н Йорданов е магистър по икономика на сигурността и отбраната.

Димитър Димитров

Член на Управителния съвет на БАКС

Г-н Димитър Димитров е с над 20 годишен опит в сферата на корпоративната сигурност. Той започва професионалната си кариера в частни структури за сигурност, а от 2006г. професионалният му път е свързан с подобряването на сигурността в Банковия сектор. През последните 15 години заема различни експертни и ръководни постове свързани със сигурността на някои от международно представените банки в България. В периода от 2016 г. до 2019 г. отговаря за сигурността на една от големите търговски банки в България. В периода от 2019 г. до 2021 г. успешно реализира сливането по линия на сигурността между две от големите банки в България. Към настоящия момент Димитър Димитров отговаря за сигурността на клоновата мрежа на най-голямата банка в България.
Димитър Димитров е съмишленик и един от първите членове на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“, той е магистър по „Бизнес икономика“ – ПУ „Паисий Хилендарски“ и магистър по „Организация и управление на корпоративната сигурност“ – ВА „Г. С. Раковски“

Огнян Тодоров

Член на Управителния съвет на БАКС

Г-н Огнян Тодоров е с над 20 годишен стаж в сферата на сигурността, като повече от 15 години е с успешна кариера в корпоративната сигурност. В своята богата практика г-н Тодоров е участвал в изграждането, организацията и управлението на структурите за сигурност на едни от най-големите банкови институции в България. Огнян Тодоров е един от водещите експерти по информационна сигурност в България. Той е един от учредителите на Българска асоциация „Корпоративна сигурност“ и член на Сдружението от 2010 г. От 2016 г.  е ръководител на информационната сигурност на водеща компания в сферата на платежните услуги.

Последни новини и събития:

Нашите партньорски организации: