Учредители

Учредителите на сдружението са доказани професионалисти в сигурността на всички стратегически бизнес направления – банки, застраховане, транспорт, търговия, енергетика, комуникации:

 • Александър Йорданов
 • Бойко Митев
 • Боян Караджов
 • Васил Стоянов
 • Евгени Пелитев
 • Калин Антонов
 • Калчо Таушанов
 • Огнян Тодоров
 • Павел Масов
 • Пламен Узунов
 • Пламен Софрониев
 • Стефан Стефанов